Wat zijn systeem groepen?

In elke community worden er standaard twee tot vier vaste groepen aangemaakt. Deze kunnen worden hernoemd, maar de functie van deze groepen en de rechten van gebruikers binnen deze groepen blijven altijd gelijk.

In de basis worden de volgende systeem groepen aangemaakt en gebruikt in een Semble:

  • Allen: iedereen die onderdeel uitmaakt van de specifieke Semble. Dit kunnen ook gebruikers zijn die géén inloggegevens hebben of enkel tijdelijk toegang moeten krijgen. Denk hierbij aan sponsoren of andere type relaties.
  • Leden: gebruikers die actief zijn binnen de Semble, bijvoorbeeld alle leden van een vereniging, iedereen die deel uitmaakt van een samenwerkingsorganisatie of alle medewerkers van een bedrijf. Een gebruiker zit in deze groep wanneer zijn 'Lid sinds' en 'Lid tot' datum correct zijn ingevuld (zie punt 7 van deze veelgestelde vraag)
  • Beheerders: gebruikers die beheerdersrechten hebben, vaak bestuurders van een organisatie. Zij kunnen binnen een Semble gebruikers toevoegen en uitnodigen, eventueel extra groepen aanmaken en bij de data en content van alle groepen.
  • Contactpersonen: deze groep wordt enkel aangemaakt bij Sembles waarbij geen personen de leden zijn, maar (lid)organisaties. denk hierbij aan een branchevereniging of een groep bedrijven op een bedrijventerrein. Wanneer je als gebruiker hierin zit, heb je het recht om de gegevens van jouw 'Lidorganisatie' aan te passen en nieuwe gebruikers toe te voegen aan jouw lidorganisatie binnen de specifieke Semble. Voor meer informatie, kijk bij het "Lidorganisaties" tab.